Çalışma Konuları

 

 

Mezunlarımız için çalışma alanı çok geniş olmakla beraber ağırlıklı olarak yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler. Kamu ve özel sektör işletmelerinin üretim, pazarlama, finans, Ar-Ge vb.gibi birimlerinde, İl Özel İdaresi, Belediye gibi yerel yönetimlerde, hastahane ve banka gibi hizmet işletmelerinde çalışabilirler.