Genel Bilgi

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

Türkiye’de sporda yönetim sektörünün önem kazandığı bir zamanda, yakın çevre illerin hiçbirinde bu bölüm mevcut değildir. Çevre illere yakınlık bakımından Iğdır Üniversitesi'nin Doğu Anadolu Bölgesinde ikamet eden öğrencilerin bu programı tercih etme istekleri artacağı düşünülmektedir ve buna bağlı olarak bu bölgede bulunan öğrencilerin sporda yönetim sektöründe istihdam edilme olasılığı artacaktır.

Programın hazırlanmasında dikkate alınan faktörler şunlardır:

Bu programın açılmasındaki amaç; Ülkemizde ara elemana olan taleplerin fazlalığı, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara eleman yetiştirme ihtiyacıdır. Bu nedenle alınacak öğrencilerde şu nitelikler aranacaktır:

GÖREVLER

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi,- Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,- Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,- Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar, - Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,- Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,- Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,- Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,- Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Spor yöneticisi olmak isteyenlerin,
- Spora üst düzeyde yetenekli,
- Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,
- Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır. Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

 EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, amatör veya profesyonel lig olmasına, çalışılan Kulübün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ücretler yapılan anlaşmalara bağlıdır. Bazı spor dallarında, profesyonel kulüplerde başarısını ispatlamış spor yöneticileri oldukça yüksek ücretler alırlar.

 MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör kulüplerden, profesyonel kulüplere geçiş olabilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.

BENZER MESLEKLER

- Teknik direktör,

- Antrenör.

Staj Eğitim Süresi: I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.