Genel Bilgi

1. Program Adı

 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümüne bağlı Sosyal Hizmetler Programı

2. Meslek Yüksekokulu:

 Iğdır Üniversitesi / Tuzluca Meslek Yüksekokulu / Iğdır-Merkez

3. Kontenjan:

 40, Öğretim dili: Türkçe, Hazırlık sınıfı: Yok

4. Öğrenci kaynağı:

 İlimizde bu programı destekleyecek birçok lise bulunmaktadır. Ayrıca komşu illerimiz Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Van’daki üniversitelerde de bu programın olmayışından dolayı bu program büyük önem arz etmektedir.

 5. İş ve istihdam imkânları:

 Son dönemlerde kadın, aile, çocuk, engelli, yaşlı, genç gibi dezavantajlı gruplara yönelik sorunların artmasıyla birlikte çözüm süreçlerinin/politikalarının önem kazanması ve sosyal hizmet alanının öneminin artmasıyla birlikte bu bölümlere olan talebin arttığı gözlenmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda alana ait gerekli beceri ve bilgi donanımına sahip mezunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu alanda çalışanlar, başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda(İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il müdürlüklerinde sosyal hizmetler yardımcı elemanı olarak çalışabilmektedirler.

6. Programın bölge ekonomisine katkısı: Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin her geçen gün büyümesi ve gelişimiyle birlikte Iğdır ilinde, kamu ve özel sektör işletmelerinde hızlı gelişme görülmektedir. Artan rekabet ortamında işletmelerin fark yaratıp ön plana çıkmalarını sağlamak için gereken en önemli faktör; şüphesiz ki, çevreyle ilişkilerinin sürekli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetilebilmesidir. Bu çalışmaların yaratılmasında Sosyal Hizmetler faaliyetlerinin rolü büyük olduğu gibi kurumsal organizasyon örgütlenmelerinin önemi de dikkat çekmektedir.

7. Mezunların alacağı unvan: Bu programdan mezun olan öğrenciler “Sosyal Hizmet Elemanı” olarak görev alırlar. Daha sonra aynı alanda lisans eğitimini tamamlayanlar ise “Sosyal Çalışmacı” , “Sosyal Hizmet Uzmanı” veya “Sosyal Hizmet Danışmanı” gibi prestijli ünvanlara sahip olurlar.

 8. Piyasanın mezunlara olan talep durumu: Yükseköğretim Yasası (2547) ara iş gücü terimi ile ön lisans mezunlarının statüsünü belirlemiştir. YÖK Yasasının 3.maddesi, (ı) bendinde meslek yüksekokulunu tanımlarken “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” demektedir. Buradan hareketle henüz mesleki unvan tanımı tam yapılamamasına rağmen, bu okulu bitiren kişiler ara eleman olarak istihdam edilmektedirler. Atamaları KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: Mezunlarımız Devlet Personel Başkanlığı 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bakım elemanı olarak çalışabilirler. Çalışabilecek Kurumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, SHÇEK İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve sosyal çalışmacılara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

9. Programdan mezuniyet koşulları: Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı 76 kodlu Sosyal Hizmetler alanıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Sosyal Hizmetler programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir.

10. Öğretim programı: Ek1: Haftalık ders programı (Ders Adı, Krediler, AKTS hesaplaması, Staj Süresi).

11. Staj imkânları: Stajlarla ilgili hükümler Iğdır Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Genel olarak staj uygulaması aşağıda belirtildiği gibidir: Bu program öğrencileri 1. yılın sonunda ön görülen eğitim-öğretim tarihleri dışında –Temmuz ve Ağustos aylarında- günde 8 saat 30 işgünü staj yapar. Staj yapacakları şehir, kurum veya kuruluşları öğrenciler belirler. Gerektiğinde staj yerlerini yüksekokulumuz belirleyebilmektedir.

12. Ders içerikleri: Ek 2: Ders içerikleri ekli dosyalarda verilmiştir.

13. Mevcut öğrenci alan programlar: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ve Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

14. İkinci öğretim talebi: Yok.

15. Öğretim dili: Türkçe öğretim yapılacaktır.

16. Hazırlık sınıfı: Yok

17. Öğretim Kadrosu: Kurumumuz Devlet Üniversitesi olup, öğretim kadrosu resmi kadrolu öğretim elemanlarından oluşmaktadır.