Genel Bilgi

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 

TANITIM

Bu programın amacı; yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimle radyo ve televizyonculuk alanlarında nitelikli işgücü yetiştirmektir. Mezunlar; Yönetmen Yardımcılığı, Yapım Asistanlığı, Senaryo ve Metin Yazarlığı, Muhabirlik, Kameramanlık, Ses ve Işık Sorumlusu olarak iş bulabilmektedirler.

Program Dili

Türkçe

Programın Eğitim Süresi

2 yıl

Program Kazanımları

Program mezunlarına Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Diploması” verilmektedir. Bu programı bitiren öğrencilere ön lisans diplomasının yanı sıra “Radyo Tv Operatörü” ünvanı verilmektedir. Ayrıca bu program, iyi derecede iletişim kurabilme ve mesleki konulara hâkim olmayı sağlayarak iş olanaklarını artıracak veya çalışılan işte yükselme imkânı sağlayacaktır.

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

 

Programın temel amacı öğrencileri teorik bilgilerin yanında uygulamalarla desteklemektir. Radyo-TV alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dâhil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. 

Bu eğitim genel anlamda kitle iletişim araçlarının ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak gerekli teknik donanıma sahip insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Bunun için ilk yarıyıl da iletişim, görüntüleme, kurgu, haber gibi dersleri kapsamakta, ilerleyen dönemlerde ise radyo programcılığı, dijital kurgu, haber sunuş, film çözümleme, yeni iletişim teknolojileri, bilgisayarlı ses, haber ropörtaj, TV'de yapım yönetim gibi dersler verilmektedir.

Vizyonu

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir. 

 

 

Misyonu 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı üzerine araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, diğerlerine de saygı gösteren, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

Program Tanımı

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programında öğrenciler Radyo-TV yayıncılığı ile ilgili bütün aşamaların temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadır. Alanı ile alakalı masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta, iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, proje ve yayın hazırlamayı öğrenmektedir. 


Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. 

Mezuniyet Şartları: 

Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır. 
 

Programın İstihdam Alanları 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, Radyo ve Televizyon sektörü ile bu sektöre yakın diğer alanlardaki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler. Bu çerçevede bu programdan mezun olanlar:

 • Televizyonlar
 • Radyolar
 • Her Türlü Medya Kuruluşları
 • Halkla İlişkiler ile ilgili tüm kuruluşlar
 • İletişim ve medya organları
 • Gazetecilik Alanı- Gazetecilik/Masaüstü Yayıncılık
 • Grafik ve Fotoğraf
 • Fotoğraf
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
 • Kamuoyu Araştırmacılığı
 • Radyo-Televizyon
 • Grafik-Animasyon
 • Kameramanlık
 • Radyo-Televizyon Programcılığı
 • Teknik Yapım-Yayım
 • Sanat ve Tasarım
 • İletişim Bilimleri
 • İle ilgili tüm alanlarda istihdam edilebilir.