Programın Amacı : Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuvar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.

Eğitim süresince; Veteriner Anatomi, Etoloji, Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Temel Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Farmakoloji ve Toksikoloji, Veteriner Laboratuvar Teknikleri, Biyogüvenlik ve Çevre Sağlığı, Zootekni ve Hayvan Refahı, Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Biyokimya, Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Temel Sürü Sağlığı Yönetimi, Çiftlik Hayvanlarında Ayak Sağlığı, Salgın ve Zoonoz Hastalıklar, Temel Veteriner Patoloji, Veteriner Aşı Bilgisi ve Uygulamaları, Paraziter Hastalıklar ve Korunma, Meme Hastalıkları ve Sağım Hijyeni, Temel Klinik Bilgisi, Temel Veteriner Radyoloji, Veteriner Anesteziyolojiye Giriş, Gıda Güvenliği Temel Prensipleri gibi temel mesleki dersler ile çeşitli seçmeli dersler verilmektedir.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.


Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.