HUKUK BÖLÜMÜ

 

Genel Bilgi

 

Program Açma: Yükseköğretim kurumlarındaki meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler 06/07/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karar bağlanarak Adalet Programı açılmıştır.

 

Öğrenci Alma: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri 17/05/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup Adalet Programına 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Programın Amaçları

Adalet Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.