PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Eczane Ve Eczacılık Hizmetleri Bölümüne bağlı Eczane Hizmetleri Program

PROGRAMIN YÜRÜTÜLECEĞİ İL/İLÇE ADI

IĞDIR/TUZLUCA

Program Tuzluca Meslek Yüksekokulu Tuzluca ilçesinde yürütülecek. Ancak, şuanda hazır binası olmadığından dolayı il merkezinde Karaağaç Kampüsünde yürütülmesi planlanıyor.

PROGRAMIN YÜRÜTÜLECEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Meslek Yüksekokulu, Eczane ve Eczacılık bölümü bünyesinde yürütülecektir.

PROGRAMIN KONTENJANI ÖĞRETİM DİLİ VE HAZIRLIK SINIFI

İlimizdeki ve çevre illerdeki potansiyel ile meslek yüksekokulumuzun olanakları göz önünde bulundurulduğunda 30 öğrenci ile eğitim yapılması uygun olacaktır. Eğitim dili Türkçe olacaktır. Hazırlık sınıfı olmayacaktır.

PROGRAMIN ÖĞRENCİ KAYNAĞI

İlimizde bu programı destekleyecek Iğdır ilimizde dâhilindeki bütün liseler bulunmaktadır. Ayrıca komşu illerimiz olan Kars ve Ağrı ile onların komşusu olan Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Van’daki üniversitelerde bu programın olmayışından dolayı, bu illerdeki “Anadolu Sağlık Meslek liseleri” öğrenci kaynağımızı oluşturabilmektir. Bunun dışında Türkiye’nin dört bir yanından öğrenci tercihi olabilecektir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Türkiye’de sağlık sektörünün öneminin büyüklüğü ve buna bağlı olarak ilaç ticaretinin ehemmiyetine bağlı olarak bu konuda eleman eksikliğinin duyarlılığı söz konusudur. Bu eksikliğin deneyimli, bilgili, mesleğinde gelişimci elemanın yetiştirilmesi gerekiyor. Kazançları çalışılan kuruluşun türüne, çalışanın pozisyonuna, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. İstihdam alanları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

1. Serbest çalışan eczacıların teknik elemanı olarak çalışma imkânı,

2. Devlet dairelerinde eczane ile ilgili bölümlerinde eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışma imkânı,

3. İlaç firmalarında teknik eleman olarak çalışma imkânı

4. İlaç depolarında eleman olarak çalışma imkânı sağlaya biliyorlar.

BÖLGE/İL İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Üniversitemiz yeni kurulmuştur. Üniversitemizin yeni kurulmasıyla birlikte Iğdır ilinde, kamu ve özel sektör işletmelerinde hızlı gelişme görülmektedir. Doğu Anadolu bölgesinin yüzey şekilleri ve ulaşım bakımından çıkardığı güçlükler yüzünden, bu bölgenin sağlık sektöründe ilaç bilgisine sahip bireylere yerel olarak gereksinim duyulmaktadır. Bölgede önemli oranda hasta sayısının artmasına bağlı olarak, sağlık sektörünün yetersizliğinden, halk sağlığında önemli yer tutar.

PROGRAMDAN MEZUN OLANLARIN UNVANI

Programdan mezun olanların ‘’Eczane Teknikeri’’ unvanına sahip olacaklar.

PİYASANIN TALEBİ

Türkiye’nin artan nüfus oranı ve ortaya çıkan hastalıklardan dolayı ilaç bilgisine sahip bireylerin olması önemlidir. İnsanların sağlıklı bir yaşam sahibi olmaları hem ülkemiz için hem de insanların sağlık refahı için sağlık sektörü ülkemizde önemli bir alana sahip olmaktadır. Sağlıklı bir yaşam her zaman refahlı bir yaşamın temelidir. Sağlık sektörünün başında ilaç bilgisine sahip bireylerin olması önem kazanmaktadır. Hem Türkiye’nin hem de Bölgenin sağlık sorunlarını minimuma indirmek, bölge insanına eğitim alma şansı sağlayarak eğitim düzeyini artırmak ve bölge insanının sağlık bilgi kazanımını arttırmak amaçlı piyasal olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

PROGRAMDAN MEZUNİYET KOŞULLARI

Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı Sağlık 72 Eczane Hizmetleri programıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Eczane Hizmetleri programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir.

ÖĞRETİM PROGRAMI

Haftalık ders programı (Ders Adı, Krediler, AKTS hesaplaması, Staj Süresi).