Tarihçe

 

Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Senatosunun 04.01.2013 tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün Iğdır İli Tuzluca İlçesi'nde Tuzluca Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 02.05.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmilş ve 2547 sayılı kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.05.2013 tarihli yazısı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulu açılmış ve 01.10.2013 tarihinde ilk kez Müdür  ataması yapılmıştır.