Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Özgün ve çağdaş bir öğretim yapısı oluşturarak; mesleki bilince ve girişimci ruha sahip, topluma duyarlı, farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, alanlarında tercih edilen mesleki-teknik elemanlar yetiştirerek, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Verilen eğitim ile çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, özgür düşünebilen, sorumluluk alabilen, kültürlü, kendini sürekli yenileyebilen elemanlar yetiştirerek, toplumda aranılan olmak. Alanlarında uzmanlaşmış, son teknolojik yenilikleri kullanarak bilgilerini sürekli yenileyen ve kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayışı ile birleştirerek iş piyasasında aktif rol alan mesleki ve teknik eleman yetiştirmek ve eğitim, araştırma, topluma hizmet yoluyla geleceğin dünyasını şekillendirmekte pay sahibi olmaktır.