Müdürün Mesajı

Sevgili öğrenciler

Tuzluca Meslek Yüksekokulu, ülkemizin ve dünyamızın karşılaştığı ve gelecekte karşılaşacağı problemleri, yenilikçi yöntemler kullanarak ve sektör odaklı çözümlemeyi esas alan bir anlayışla hareket etmektedir. Tüm bölümlerimizdeki müfredatlar bu anlayışla uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Temel hedefimiz, ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörlerindeki ihtiyaca çare olabilecek, mesleki anlamda yeterli donanıma sahip, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip edebilen, teorik ve pratik bilgilerini birlikte kullanarak mevcut problemlere çözüm sağlayabilen kalifiye bireyler yetiştirmektir. Bu kalifiye bireylerin bir ülkenin kalkınmasında ve kaynakların verimli kullanılmasında önemli bir yere sahip olduğunu değerlendirmekteyiz. Sizleri de size en uygun programlarımızdan birini seçerek Meslek Yüksekokulumuzun hedeflerine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Başarılar diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.