Organizasyon Şeması

1-

Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek

2-

Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek

3-

Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak

4-

Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.

5-

Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.

6-

Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek

7-

Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.

8-

Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak

9-

Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek

10-

Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek

11-

Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek

12-

Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak