Misyon & Vizyon

Vizyon: Engelli bireylerin, mevcut ve olabilecek sorunlarını, alışılagelmişin dışında pozitif bilimler ışığında, bilgi ve yeteneğimizin yanına gönüllülüğü de ekleyerek, engelliler için daha yaşanılabilir bir dünya vizyonunu benimsedik. Bunun için de toplumda engelli bilincinin oluşması ve engellilerin de sahip oldukları haklarından azami derecede faydalanmaları için çaba sarf edeceğiz. 

Misyon: Sosyal hizmet uzmanlığını farklı bir boyutta ele alarak, engelli gruplarını tanıyan, onlara nasıl yaklaşacağını bilen, engelli haklarını öğrenmiş, engellilerle ve aileleriyle doğru iletişim kurmanın duygusal bir yaklaşım değil, profesyonel bilgi ve deneyim gerektirdiği bilincine sahip, evde ya da engelli bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmek.