Çalışma Konuları

İstihdam Olanakları: 

Engelli bakım teknikerleri;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Özel eğitim merkezlerinde,
 • Belediyelerin ilgili alanları ve engelli bireylerin evlerinde görev yapabilirler. 
 • Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde
 • Hastanelerde
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde
 •  Huzurevlerinde
 •  Bakımevlerinde
 •  Kreşlerde
 • Çeşitli kurumların revirlerinde
 • Engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilmektedirler.