Tarihçe

Kuruluş

Program Açma: Yükseköğretim kurumlarındaki meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler 06/07/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karar bağlanarak Laborant ve Veteriner Sağlık Programı açılmıştır.

Öğrenci Alma: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara  2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup Laborant ve Veteriner Sağlık Programına öğrenci alınması uygun görülmüştür.