Genel Bilgi

Programın Amacı : Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuvar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.

Eğitim süresince; Veteriner Anatomi, Etoloji, Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Temel Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Farmakoloji ve Toksikoloji, Veteriner Laboratuvar Teknikleri, Biyogüvenlik ve Çevre Sağlığı, Zootekni ve Hayvan Refahı, Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Biyokimya, Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Temel Sürü Sağlığı Yönetimi, Çiftlik Hayvanlarında Ayak Sağlığı, Salgın ve Zoonoz Hastalıklar, Temel Veteriner Patoloji, Veteriner Aşı Bilgisi ve Uygulamaları, Paraziter Hastalıklar ve Korunma, Meme Hastalıkları ve Sağım Hijyeni, Temel Klinik Bilgisi, Temel Veteriner Radyoloji, Veteriner Anesteziyolojiye Giriş, Gıda Güvenliği Temel Prensipleri gibi temel mesleki dersler ile çeşitli seçmeli dersler verilmektedir.

Genel Bilgi

 

Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Laborant Veteriner Sağlık Bölümü 2013 yılında kurulmuş olup eğitim ve öğretime 2016 güz döneminde başlayacaktır.

 

Vizyon: Laborant Veteriner Sağlık Bölümü Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; evrensel değer ve uluslar arası mesleki standartlar uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak.

Misyon:  Iğdır Üniversitesi Tuzuca M.Y.O Laborant Veteriner Sağlık Bölümü' nün misyonu, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, ekonomi ve yönetim bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır.