Tarihçe

Kuruluş

 

Program Açılması: Iğdır Üniversitesi Senatosunun 04.01.2013 tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 01/10/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sosyal Hizmetler Programı açılmıştır.

 

Programa Öğrenci Alınması: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifler 18/05/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. Ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca karara bağlanmış olup öğrenci alınması  uygun görülen programlar içerisinde Sosyal Hizmet Programı da yer almıştır.