Çalışma Konuları

ÇALIŞMA KONULARI

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla Hukuk Fakültelerine geçiş imkânı elde edebilmektedirler. Mezunlar, mahkemelerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı; icra müdürü veya yardımcısı, ceza infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir gibi görevlere atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Mezunların adliye dışında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulmaları mümkündür. Mezunların özel sektörde özellikle hukuk bürolarında avukat yardımcısı gibi faaliyette bulundukları ve bu konuda tercih edildikleri de bir gerçektir.