Akademik Faaliyetler

Etkinliklere pandemi dolayısıyla ara verilmek zorunda kalındı. Pandemi öncesinde düzenli olarak İnsan Hakları günü etkinlikleri ve Kadın Hakları üzerine paneller bölümümüzde düzenlenmekteydi. Geçmiş dönemdeki etkinliklerimize dair içeriklere anasayfada bulunan formlar bölümünden ve haberlerden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimizin gelişimine katkısı olacağına inandığımız paneller düzenleyerek önemli konuşmacılarla etkinliklerimiz devam edecektir. Ayrıca gelenekselleştirmeyi planladığımız bölüm içi "F Klavye hızlı yazma yarışması" etkinliğin 2021-2022 Bahar Dönemi itibariyle başlatıyoruz.

Ayrıca bölümümüz akademisyenleri de akademik araştırma ve yayınlarla hem literatüre hemde kişisel gelişimlerine katkılarda bulunarak öğrencilerimize katkı düzeylerini arttırmaktadır. 

2021 Yılında;

Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN - Dijital Çağ Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Gazi Kitabevi) kitabında;

Dijital Çağda İnsan Kaynaklarının Hukuksal Boyutu ve Dijital Çağda Ücret Yönetimi bölümlerinin yazarındandır.

Sosyo-Politik Konulara Aktüel Yaklaşımlar (İKSAD Yayınevi) kitabında; 

Akademisyenlerin Dedikodu Algılarının İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi bölümünün yazarıdır.

Ayrıca İzmir İktisat Dergisinde ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisinde makaleleri yayınlanmıştır.

Son olarak 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde Tuzlca MYO öğrencileri üzerine gerçekleştiridiği; Pozitif-Negatif Duygusallığın Kariyer Uyum Yeteneklerine Etkisinde Akademik Başarının Aracı Rolü çalışmasını tam metin bildiri olarak sunmuştur.