Misyon & Vizyon

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programcılığının misyon ve vizyon politikası, Ülkemizin halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak, ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. Alanında eğitim konularının tüm unsurlarını ve disiplinlerini bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek. İşletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili, toplumsal sorumluluğunun bilincinde ve yaratıcı insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş ve kendine güvenen uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Radyo ve Televizyon Programcılığının misyon ve vizyon politikası, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir. Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı üzerine araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, diğerlerine de saygı gösteren, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.