Genel Bilgi

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

“Tuzluca Meslek Yüksek Okulu” bünyesinde bulunan “Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü”, “Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı” ve “Radyo Ve Televizyon Programcılığı Programı” olmak üzere iki programdan oluşmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 

Bu programın amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

Radyo Ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon; toplumu bilgilendiren, yönlendiren, genel kültüre katkıda bulunan en önemli iletişim araçlarıdır. Bu programın amacı; öğrencilerimize Radyo–TV yayın teknolojisini tanıtmak, çekim yapan, kayıt eden, gösteren cihazlar yanında, genel stüdyo ortamı ile tanıştırmaktır. Bunların yanında; program yapımı, çekimi, kurgu uygulamaları gibi temel bilgileri vermektir.

Radyo-TV yayımcılığına yönelik kavramlarının anlatıldığı programın temelini; radyo TV yayımcılığına giriş, görüntü yönetmenliği, kurgu, radyo ve televizyon için metin yazma teknikleri, ışık, radyo-televizyon haberciliği, bilgisayar (alana yönelik), mesleki yabancı dil, güzel sanatlar gibi kuramsal ve uygulamalı dersler oluşturmaktadır.

İki yıllık eğitimin sonunda her öğrenci bitirme projesi olarak televizyon, radyo programı, belgesel, kısa film ya da alanla ilgili kurumsal bir çalışma yaparak proje hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz staj döneminde radyo ve TV yayını yapan işletmelerde ya da alana yönelik yapım şirketleri ve ajanslarda işe başlamaktadırlar. Staj süresince yaptıkları uygulamalarla deneyim sahibi olarak iş hayatına daha güvenilir adım atmaktadırlar.

Radyo Televizyon Programcılığı programının amacı radyo ve televizyon kurumlarına nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Mezunlarımız; yönetmen yardımcılığı, yapım asistanlığı, senaryo  ve metin yazarlığı, muhabirlik, kameramanlık yapabilmekte ses ve ışık sorumlusu olarak kamu ile özel radyo ve televizyonlarda iş bulabilmektedirler.