Çalışma Konuları

Çalışma Konuları

Bu program; iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için uygulamayla bütünleşen bir akademik yetkinlik kazanılmasını sağlayacak güncel ve zengin bir müfredata sahiptir. Program, medya ilişkilerinden global pazarlama stratejilerine geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek bilgi ve yetenekleri teorik ve uygulama boyutunda harmanlayan bütüncül bir müfredata sahiptir. Halka ilişkiler alanındaki dersler şirket odaklı ve pazarlama iletişimi bağlamında sunulmaktadır.

Programda iletişime giriş, temel halkla ilişkiler ve reklamcılık, Türkçe yazılı anlatım teknikleri, İngilizce yazılı anlatım teknikleri, kitle iletişim teorileri gibi konularda dersler verilmekte ve bu dersler küçük grup çalışmaları biçiminde gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir. Programın süresi 2 yıl, 4 dönemdir.

Programda ayrıca öğrenciler teorik bilgiyi nasıl uygulamaya dökeceğini öğrenecektir. Bu anlamda halkla ilişkiler, reklamcılık ve medya konularında öğrenciler değerli deneyimler kazanabilmektedir. Programın en önemli özelliği profesyonel uygulamalar için olanaklar sunacak olmasıdır. Derslerin haftanın belirli günlerinde toplanması sağlayan haftalık program yapısı, öğrenciye kayıtlandığı ilk yarıyıldan itibaren haftada en az iki gün uygulama eğitimi alma olanağı verecektir. Bu özgün sistemle öğrenci, eğitiminde elde ettiği bilgileri uygulamaya geçirebilmekte ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda gerçek çalışma deneyimi kazandıracaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; medya, halka ilişkiler ve reklamcılık çalışma alanlarına olan ilginizi üniversite içindeki ve sektörel uygulama olanaklarıyla sağlam bir kariyere dönüştürme fırsatı sunmaktadır.