Akademik Faaliyetler

 

GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

2016-2018 FAALİYET RAPORU

MAKALELER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Türkan, Çam Ç, & Türkan, S., (2018). Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD), cilt 5 sayı 10, sy.49-59 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. Taner E., & Türkan S,. (2016)  Beden Politikaları bağlamında dijital klonlama ile bireyin göçebe bedenlere hapsedilişine dair bir inceleme, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, sy,113-118 Kocaeli (Tam metin bildiri)
 2. Türkan, S.,(2017) Eğitimde Paradigma Değişimi ve Medya Etkisi, 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Ekim 9-11, Iğdır
 3. Türkan S., & Türkan, Çam Ç, (2018) Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 4. Türkan, Çam Ç,& Türkan, S., (2018)  Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 5. Türkan, S., & Ateş, K., (2018)  Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31,  Ankara
 6. Ateş, K., & Türkan S., (2018) Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31, Ankara
 7. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018)  Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Değer   Öğretimine Yönelik Bakış Açıları. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
 8. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Müdürlüğü, Veli ve Öğrencilere Yönelik Düşünceleri ve Yaşadıkları Problemler. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır                                           
 9. Altay R., & Kavuran T,. (2019) Curriculum Problems and Solution Suggestions in Branch Courses of Radio Television Cinema Departments in Communication Faculties. Social Mentality And Researcher Thınkers Journal (Smartjournal)
 10. Altay R., & Nizam F,. (2020) Political Agenda of Erzurum Local Press in 2019 Local Administrations Elections. Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
 11. Altay, R. ve Kavuran, T. / Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 2021 7(1): 148-165

2020-2021 FAALİYET RAPORU

 • Kitap Bölümü

Bakar, H. Altay, R. (2020). Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köse Yazılarına Yönelik Içerik Çözümlemesi. Suat Gezgin, Hasan Çiftçi (Ed.), Dijital Çağda Değişen Gazete ve Gazetecilik İçinde (s.161-197). Ankara: İksad.

Altay R, (2021) Maddeden Sanal Uzama Taşınan İnternet Oyunları Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Analiz. Kitap Bölümü İKSAD Yayınevi

Taner, E., Karadağ, H. (2020). Kadın Bedeni Üzerinden Meşrulaştırılan Şiddet Öznesi. Sarı, G. ve Tombul. I. Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar (25-51). İstanbul: Hiperlink Yayınevi.

Karadağ, H., Taner, E. (2020). Mahremiyetin Dijital Çağ Sarmalı. Atılgan, S., S. Dijital Okuryazarlık Boyutuyla Dijital Dünyanın Yeni Kavramları (191-213). İstanbul: Literatürk Academia.                                                                             

Taner, E., Karadağ, H. (2020). Kadın Bedeni Üzerinden Meşrulaştırılan Şiddet Öznesi. Sarı, G. ve Tombul. I. Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar (25-51). İstanbul: Hiperlink Yayınevi.

Karadağ, H., Taner, E. (2020). Mahremiyetin Dijital Çağ Sarmalı. Atılgan, S., S. Dijital Okuryazarlık Boyutuyla Dijital Dünyanın Yeni Kavramları (191-213). İstanbul: Literatürk Academia.                           

1. AKAN, Y. & POLAT, M.,(2020). Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar. Levent Yahya ESER ve Serkan SAMUT (Ed.), İktisat Seçme Yazılar 2020-II (ss. 273-295) içinde. Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.

 • Kitap Bölümü; (Uluslararası)

Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi- İKSAD Yayınları

 • MAKALELER

1. POLAT, M., & AKAN, Y. (2020). Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma. Igdir University Journal of Social Sciences, (4).

 • Tebliğ(Bildiriler);

Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli- I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi(Tam metin)   

H. Bakar and R. Altay, “Medyada Özdenetim  Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi,” presented at the I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, 2020.

R. Altay and H. Bakar, “Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli,” presented at the I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, 2020.

                                                                                               

 FAALİYETLERİMİZ

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünce İlki Düzenlenen “Metafor Sergisi” Yoğun İlgi Gördü

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-meslek-y%C3%BCksekokulu-taraf%C4%B1ndan-ilki-d%C3%BCzenlenen-metafor-sergisi-yo%C4%9Fun-ilgi-g%C3%B6rd%C3%BC

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından ortaklaşa “Popart Sergisi” düzenlendi.

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/y%C3%BCksekokulumuzda-popart-sergisi-d%C3%BCzenlendi

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğrencileri Iğdır FM ’i Ziyaret Etti

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-meslek-yuksekokulu-ogrencileri-igdir-fm-i-ziyaret-etti

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü “Gotik Sergisi” Düzenledi

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/universitemizde-gotik-sergisi-duzenlendi-51

Üniversitemizde 'Medya ve Söylem' Konuşuldu

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/universitemizde-medya-ve-soylem-konusuldu-13

Tuzluca MYO Tanıtım İçin Sahaya İndi

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-myo-tanitim-icin-sahaya-indi-50