Genel Bilgi

AMAÇ VE KAPSAM

Eczane hizmetleri programı mezunları “eczane hizmetleri teknikeri” olarak adlandırılırlar. Görevleri içerisinde eczacılara yardımcı olmak; ilaçların onların gözetiminde hazırlanmasını, hastalara sunulmasını ve satışını sağlamaktır. Türkiye’de pek çok eczane olması yanında ilaçla ilgili pek çok işletmenin bulunması (ilaç firmaları, dağıtıcılar, depolar vb) mezunlar için oldukça geniş bir çalışma sahası kapsamaktadır. Bu doğrultuda programın amacı ilaç sektöründe çalışmak üzere üstün teknik bilgilere sahip olmanın yanı sıra insan davranışları konusunda uzman, hastaları anlayıp onların beklenti ve ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek donanımda eczane hizmetleri teknikerleri yetiştirmektir.
Program sonunda alınacak ön lisans diploması sonrasında ilgili koşulları sağlayıp, hak eden öğrenciler 4 yıllık olarak biyokimya, kimya ve kimya mühendisliği bölümlerine devam edebilmektedirler.