Çalışma Konuları

ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER

1. ZORUNLU DERSLER

YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

2. MESLEK DERSLERİ

Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır.

Seçilen meslek derslerinin, süresi, içeriği, ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır.

3. SEÇMELİ DERSLER

Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörsel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir.

STAJ UYGULAMASI

Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve  uygulamalı eğitimdir.  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları,  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.