Genel Bilgi

Genel Bilgi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin yönetim alanına yönetici asistanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanayi ve ticari gelişmelerin yaşandığı, gerek kamu gerekse özel işletmelerin arttığı bir ortamda yöneticilerin büro işlerini düzenleyebilecek bilgi ve beceriye sahip, değişen ve gelişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek kişiler yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda; yönetim fonksiyonlarına göre büro hizmetini yerine getirebilecek, yöneticinin çalışmalarına ve kurum içi işleyişe etkin bir katkı sağlayabilecek uzman iş gücü için gerekli eğitim ve öğrenim vermeyi amaçlamaktadır.
Dört dönemlik bir eğitim programını kapsayan program, giderek artan eğitimli büro elemanı şeklindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu süreçte mesleki gelişimlerine yönelik eğitim verilmektedir. Mesleki staj, eğitim süreci kapsamındadır. Program sonunda mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.