Çalışma Konuları

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim süreci 2 yıl olup eğitim süresince öğrenciler: Türk Dili, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Bilgisayar, Genel İşletme, Ticari Matematik, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları Protokol Bilgisi, Genel Ekonomi, Genel İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Genel Muhasebe, Etkili ve Güzel Konuşma, Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Yönetici Sekreterliği, Halkla İlişkiler, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Kriz ve Stres Yönetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama İlkeleri, Toplam Kalite Yönetimi, Örnek Olay Analizi, Çalışma Psikolojisi, Girişimcilik gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

 • Türkçeyi iyi konuşmak ve yazmak.
 • Etkin iletişim becerisine sahip olmak.
 • Etkin zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürüne sahip olmak.
 • Sabırlı ve düzenli olmak kuvvetli hafızaya sahip olmak.
 • Düşüncelerini açıkça aktarabilmek.
 • Güler yüzlü, hoşgörülü olmak.
 • Başkaları ile uyumlu olmak.
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak.
 • Soğukkanlı olmak.
 • Sır saklayabilmek.
 • Telefonla konuşma adabını ve kurallarını bilmek.
 • On parmak klavye kullanabilmek.
 • Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilmek.
 • Faks, fotokopi gibi büro makinelerini kullanma bilgi ve becerilerine sahip olmak.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, öğrencilere bu özellikleri kazandırma amaçlı hazırlanan ders içerikleriyle vasıflı meslek elemanı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" ön lisans programına sınavsız olarak girebilmektedirler.
Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri, yeterli "Sözel (YGS-4)"puanı almaları koşulu ile yerleştirilmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunlarının iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.
KPSS ile yapılan memur alımlarında ‘ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ tercihlerinde ön lisans mezunu şartı aranmaktadır. Bu şekilde bir ön lisans programından mezun olan öğrencilerin kamu sektöründe de iş bulma imkânları vardır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Sağlık Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Büro Yönetimi Öğretmenliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği