Tarihçe

TARİHÇE

Program, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  açılması uygun görülmüştür. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.