Genel Bilgi

Çocuk gelişiminin en hızlı dönemi olan okul öncesi eğitimle çocukların gelişiminin kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kadının çalışma hayatında aktif rol alması okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi arttırmıştır. Uygulanan çağdaş çocuk gelişimi eğitim programları ile mezunların, okul öncesi ve İlköğretimdeki çocukların sağlık gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Çocuk gelişimi programı okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, özel çocuk kliniklerinde çocuklarla yakından ilgilenen, özverili, bilgisayar eğitimi veren, eğlenceli materyaller sağlamayı bilen gerekli bilgiye ve beceriye sahip okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde öğretmen asistanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır