Genel Bilgi

Programın Amacı : Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.

PROGRAMIN ANA DERSLERİ

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

DİKEY GEÇİŞ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans diploması veren 2  yıllık meslek yüksekokulları ile Açık öğretim ön lisans programlarından mezun  olan öğrencilerin 4 yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları  için ÖSYM tarafından yapılmakta  olan sınavın adıdır. Dikey geçiş sınavını başarı ile geçen öğrenciler var ise  mezunu oldukları üniversitelerin ya da başka üniversitelerin lisans  programlarında alanları ile ilgili bölümleri tamamlama hakkına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile:

Biyoloji​, Veteriner Fakültesi bölümlerine geçiş yapabilirler.

LABORANT VETERİNER SAĞLIK PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun “Laborant ve Veteriner Sağlık ” programını tercih ederek yeterli “YGS-2” puanı almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

Meslek Liselerinin:

 • Ebelik-Hemşirelik,
 • Ebelik
 • Hemşirelik
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
 • Laboratuar,
 • Laboratuvar Hizmetleri,
 • Laboratuvar Teknisyenliği,
 • Sağlık
 • Sağlık Memurluğu
 • Veteriner-Laboratuvar,
 • Hayvan Sağlığı,
 • Laborant, 
 • Veteriner Sağlık,
 • Veteriner Sağlık Teknisyenliği
 • Veteriner-Laboratuvar alanlarından mezun olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Ön lisans Programından mezun olanlar Temel Veteriner Bilimleri ve Klinik öncesi laboratuarlarının güvenliği ile çalışma prensipleri hakkında genel bilgilere sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra çiftlik hayvanlarından ev hayvanlarına değişen geniş yelpazedeki hayvanlar dünyası ile zoonoz hastalıklar hakkında edindikleri bilgiler, bilimsel ve entelektüel alt yapılarına çok olumlu katkı yapacaktır. Ayrıca gıda güvenliği ve güvenirliği ile ilişkili temel bilgilerin yanı sıra ilgili mevzuat hakkında fikir sahibi olacaklardır. Orta öğrenim sonrası alınan 2 yıllık eğitim sonucunda mezun olan öğrenciler tekniker ünvanı kazanacaklardır.

 

KARİYER OLANAKLARI

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köy işleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birliklerin, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.