Genel Bilgi

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

 

Hakkında

 

Yeni teknolojilerin hayatın her alanını etkilediği, rekabetin yoğunlaştığı, mecraların çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde, ticari ve sosyal kurumlar için tüketiciler ve diğer tüm paydaşların ilgisini çekebilmek ve beğenisini kazanmak, etkin iletişim becerileri gerektiriyor. Buna paralel olarak, reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinde ve iletişimin diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne olan ihtiyaç da her gün artıyor.

Tuzluca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilerine iletişimin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak, iletişim, tanıtım, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler kavramlarına ve teorilerine hâkim, yeni iletişim teknolojilerini stratejik bir şekilde kullanabilen, bilgisini iş dünyasında her türlü iletişim çalışmasıyla uygulamaya geçirebilecek yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın amacı, giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda başarılı olacak tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler alanında eğitilmiş, stratejik düşünebilen, bilgili, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir.

 

TANITIM

Halkla ilişkiler kişi veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine bütünsel bakış açısıyla etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler bir lüks değil işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu doğrultuda halkla ilişkilerden amaç kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmektir. Bu nedenle ekonomik platformda işletmeler arası acımasız bir rekabetin olduğu dolayısıyla bu ortamda işletmelerin çağı yakalayabilmeleri rekabette başarılı olabilmeleri için kullandıkları en etkin ikna ve inandırma tekniklerinden biri ve belki de en önemlisi “Halkla İlişkilerdir”.

Halkla ilişkiler, bir organizasyonun halka açık yüzünü temsil ederek kuruma karşı tutumları, düşünceleri, bilgileri, algıları oluşturmak ve geliştirmek için tasarlanmış iletişim girişimleridir. İletişimin yaşamın her alanında artan önemi, stratejik iletişim eğitimi görmüş  halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının  iş yaşamında ve politikada, kamu kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, eğlence sektöründe ve sporda giderek daha etkin roller üstlenmelerini gerektirmektedir.

Halkla İlişkilerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesi, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması, halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır.

Program, öğrencilerine kurum kimliğine uygun olarak tanıtım ve reklam materyali hazırlama tüm büro araçlarını verimli bir şekilde kullanabilme fuar, davet, tören, vb. organizasyonlar düzenleme uyumlu ve ekip halinde çalışma, Bilgisayar ve interneti müşteri hizmetleri için etkin bir şekilde kullanabilme becerileri kazandırır.

 

VİZYON:

 

Ülkemizin halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak, ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biri olmak. Alanında eğitim konularının tüm unsurlarını ve disiplinlerini bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek.

MİSYON:

 

İşletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli,
bilgili, toplumsal sorumluluğunun bilincinde ve yaratıcı insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş ve kendine güvenen uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

PROGRAMIN AMACI

Halkla ilişkiler kişi veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine bütünsel bakış açısıyla etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler bir lüks değil işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu doğrultuda halkla ilişkilerden amaç kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmektir.

Bu programın amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

 

TEMEL DEĞERLER:

 

 • Bilimsellik, evrensellik
 • Çalışkanlık, çağdaşlık
 • Mesleğin temel değerlerini ve meslek ahlakını gözetmek
 • Akademik etik ilkeleri gözetmek
 • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • Doğru ve ilkeli Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimi

 

EĞİTİM AMAÇLARI:

 

 • Halkla İlişkiler hakkında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip
 • Uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli
 • Çağdaş yöntemler eşliğinde en yeni teknik olanakları kullanan
 • Alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen
 • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın
 • Sosyal ve kültürel olarak aktif  halkla ilişkiler ve tanıtım elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.