Akademik Faaliyetler

 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

2016-2018 FAALİYET RAPORU

 

MAKALELER

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

            Türkan, Çam Ç, & Türkan, S., (2018). Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD), cilt 5 sayı 10, sy.49-59.

 

                                       Öğr. Gör. Servet TÜRKAN

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 1. Taner E., & Türkan S,. (2016)  Beden Politikaları bağlamında dijital klonlama ile bireyin göçebe bedenlere hapsedilişine dair bir inceleme, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, sy,113-118 Kocaeli (Tam metin bildiri)
 2. Türkan, S.,(2017) Eğitimde Paradigma Değişimi ve Medya Etkisi, 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Ekim 9-11, Iğdır
 3. Türkan S., & Türkan, Çam Ç, (2018) Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 4. Türkan, Çam Ç,& Türkan, S., (2018)  Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 5. Türkan, S., & Ateş, K., (2018)  Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31,  Ankara
 6. Ateş, K., & Türkan S., (2018) Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31, Ankara
 7. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018)  Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Değer   Öğretimine Yönelik Bakış Açıları. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
 8. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Müdürlüğü, Veli ve Öğrencilere Yönelik Düşünceleri ve Yaşadıkları Problemler. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır

 

                                                  Öğr. Gör. Servet TÜRKAN

 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

2020-2021 FAALİYET RAPORU

 

 • Kitap Bölümü

Bakar, H. Altay, R. (2020). Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köse Yazılarına Yönelik Içerik Çözümlemesi. Suat Gezgin, Hasan Çiftçi (Ed.), Dijital Çağda Değişen Gazete ve Gazetecilik İçinde (s.161-197). Ankara: İksad. 

 • Bildiri

H. Bakar and R. Altay, “Medyada Özdenetim  Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi,” presented at the I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, 2020.

R. Altay and H. Bakar, “Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli,” presented at the I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, 2020.

Öğr. Gör. Hakan BAKAR

 

 • Kitap Bölümü

Taner, E., Karadağ, H. (2020). Kadın Bedeni Üzerinden Meşrulaştırılan Şiddet Öznesi. Sarı, G. ve Tombul. I. Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar (25-51). İstanbul: Hiperlink Yayınevi.

Karadağ, H., Taner, E. (2020). Mahremiyetin Dijital Çağ Sarmalı. Atılgan, S., S. Dijital Okuryazarlık Boyutuyla Dijital Dünyanın Yeni Kavramları (191-213). İstanbul: Literatürk Academia.

                                                                                                      Öğr. Gör. Hatice KARADAĞ

 

 • Kitap Bölümü

Taner, E., Karadağ, H. (2020). Kadın Bedeni Üzerinden Meşrulaştırılan Şiddet Öznesi. Sarı, G. ve Tombul. I. Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar (25-51). İstanbul: Hiperlink Yayınevi.

 

Karadağ, H., Taner, E. (2020). Mahremiyetin Dijital Çağ Sarmalı. Atılgan, S., S. Dijital Okuryazarlık Boyutuyla Dijital Dünyanın Yeni Kavramları (191-213). İstanbul: Literatürk Academia.                                         

                                                                                                          Öğr. Gör. Elif TANER

 

 • Kitap Bölümü

1. AKAN, Y. & POLAT, M.,(2020). Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar. Levent Yahya ESER ve Serkan SAMUT (Ed.), İktisat Seçme Yazılar 2020-II (ss. 273-295) içinde. Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.

 

 • MAKALELER

1. POLAT, M., & AKAN, Y. (2020). Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma. Igdir University Journal of Social Sciences, (4).

 

Öğr. Gör. Mehmet POLAT

 • Makaleler; (Uluslararası)

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Erzurum Yerel Basınının Siyasal Gündemi- Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences Cilt: 6 Sayı: 23

 

 • Kitap Bölümü; (Uluslararası)

Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi- İKSAD Yayınları

 • Tebliğ(Bildiriler);

Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli- I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi(Tam metin)

 

                                                                                                            Öğr. Gör. Recep ALTAY

 
 
FAALİYETLERİMİZ
 
 
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünce İlki Düzenlenen “Metafor Sergisi” Yoğun İlgi Gördü

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-meslek-y%C3%BCksekokulu-taraf%C4%B1ndan-ilki-d%C3%BCzenlenen-metafor-sergisi-yo%C4%9Fun-ilgi-g%C3%B6rd%C3%BC

 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından ortaklaşa “Popart Sergisi” düzenlendi.

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/y%C3%BCksekokulumuzda-popart-sergisi-d%C3%BCzenlendi

 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğrencileri Iğdır FM ’i Ziyaret Etti

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-meslek-yuksekokulu-ogrencileri-igdir-fm-i-ziyaret-etti

 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü “Gotik Sergisi” Düzenledi

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/universitemizde-gotik-sergisi-duzenlendi-51

 

Üniversitemizde 'Medya ve Söylem' Konuşuldu

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/universitemizde-medya-ve-soylem-konusuldu-13

 

Tuzluca MYO Tanıtım İçin Sahaya İndi

https://tuzlucamyo.igdir.edu.tr/haber/tuzluca-myo-tanitim-icin-sahaya-indi-50